İmam Nikahı , Dini Nikah , Tövbe Duası

Tövbe, İman ve Nikah Duası

Âmentü  billah  ve  bi-mâ  câe  min  indillah, alâ murâdillah  ve  âmentü bi-Resûlillah  ve  bi-mâ câe min  indi  Resûlillah  alâ  murâd-i  Resûlillah . Âmentü billâhi  ve  Melâiketihi  ve  kütübihi  ve  Rüsülihi  velyevmil-âhiri ve  bilkaderi  hayrihi  ve  şerrihi  minallâhi teâlâ  vel-ba’sü  ba’delmevti  hakkun . Eşhedü  en  lâ  ilâhe  illallah  ve eşhedü  enne  Muhammeden abdühu  ve  Resûlüh.

İmân Duâsı

(Sabah ve akşam okunmalıdır.)

Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb.

Allahümme innî ürîdü en üceddidel imane ven-nikaha tecdiden bi kavlî lâ ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Diyerek de tevbe, tecdid-i iman ve nikah yapmalıdır.

 

Değerli Okuyucularım, günahsız insan olmaz. Allah korusun insan yaptığı bir günahtan dolayı imanı veya nikahı zedelenmiş olabilir. Her Müslüman günde 1 defa okumalı. Hiç olmazsa haftada 1 okumalı. Tövbe Duası’nı okuduktan sonra ellerini açarak Allah’a istediğiniz her şey için dua edebilirsiniz. Tövbeden sonra dualar kabul olur. İnşallah Amin.