İki Kişiyi Ayırmak İçin Dua

Değerli Okuyucularım, iki kişiyi birbirinden ayırmak çok kolaydır. Bu konuda Ayet-i Kerimeler ve Hadisler var. Ali İmran Suresi 61. ayet, Ali İmran 87. ayet, Nisa Suresi’nde 52. ayet, Muhammed Suresi’nde 22-23. ayetlerinde var. Hadis, fitne çıkarmak iki kişinin arasını bozmak maksadıyla söz dolaştıran( nemmam / fesatçı kogucu ) kimse cennete giremez.(Müslim İman 168). Bir başka Hadis, bir gün Peygamber Efendimiz size derece itibariyle oruç, namaz ve zekattan daha faziletli bir amel söyleyeyim mi diye sordu.Evet söyleyiniz Ya Resulallah dediler. İnsanların arasını ıslah etmek düzeltmektir. İnsanların arasını bozmak ise dini kökünden kazır buyurdu. ( Ebu Davud 50/4919). Bir başka Hadis: Söz gezdiren laf taşıyan kimse cennete giremez.(Buhari Edeb 50: Müslimi-170). Bir başka Hadis, zinada ısrar eden, içkiye devam eden ve fitne, fesat için söz gezdiren kimse cennete giremez. (Kenzul Ummal, h 2041) Değerli İnsanlar, daha bu konuda birçok hadisler var sanırım bunları okuduktan sonra hiç kimsenin ayrılması için uğraşmazsınız. 2 kişiyi birbirinden ayırmak için kişiyi kötüleyerek veya iftira ederek ayırabilirsiniz. Cehennemi göze alıyorsanız hiç durmayın yapın! 2 kişiyi ayırmak için büyü de yaptırabilirsiniz bu büyüden hiçbir şey olmaz. Sadece paranız gider. Çünkü bu tür büyüleri yapmak büyük ilim ister. Şu asırda da dünyayı dolaşsanız böyle ilim sahibi yok. Ben kitaplarımda da bu konu için örnekler verdim. Evli bir adam çoluk çocuğunu terk etmiş evdeki eşini ihmal ederek sırf zevki için esas eşini ve çocuklarının geleceğini karartıp onları sırf bir kadın için perişanlık sefalet içinde bırakmışsa ki böyle insanlar var o zaman bu adamı metres hayatı yaşadığı kadından ayırmak caiz olur. Nasıl ki adam öldürmek büyük günahsa yalnız savaş anında düşmanı öldürmek günah olmuyor aksine sevap oluyor bu da aynı onun gibidir.