Cin Yakma , Cin Nasıl Yakılır

CİN YAKMA , CİN NASIL YAKILIR

Değerli okuyucularım, cin yakma Havas İlminde var. Ancak cin yakma mecazi anlamda, söylenen cümledir. Örnek, siz biriyle kavga edersiniz, kavga esnasında dersiniz ki senin evini başına yıkarım. Veya sizde önemli sırrı olan biriyle kavga etseniz, yakarım seni bitiririm dersiniz. İşte cin yakma olayı da böyledir. Ben bu konuyu kitaplarımda da yazdım ve cin yakma yöntemi gerçek olarak kitaplarımda var. Cin yakmanın asıl sırrı cinlerin cezalanması için kavimleri tarafından onlara bir mesaj anlamındadır. Yakılan bazı isimler var. Bu isimler yazdığı zaman onlar faaliyete geçer. Hangi cin insanoğluna zarar vermiş ise onu tespit eder ve cezalandırırlar, cin elle tutulmaz, gözle görülmez. Bir hoca cini nasıl yakalasın da yaksın? Bu akıl karı mı? Şimdi siz bir hoca bozuntusu şarlatana gitseniz sizde cin var, şu kadar para ver, ben senin cinini yakacağım der. Sizin bu konuşmalarınızı o cin duyuyor, şarlatan bilir bilmez şeyleri okuyor, cin hala duruyor bekliyor hoca beni yaksın diye. ALLAH (C.C) bunu yapanlara da bunlara inananlara da akıl fikir versin. Cinler ışık hızından çok daha hızlılar. Dünyanın bir ucundan bir ucuna 3 saniyede gider gelirler. Bu hızı açıklayan Ayet-i Kerime var. BAKARA SURESİ 102. den 106 ya kadar cinlerin hızından bahseden Ayetlerdir bunlar. Saniyede kaybolup gidecek olan cin, kendisini yakacak olan hocayı bekler mi? Cini ancak kendi cinslerinden olan cinler yakalar ve cezalandırırlar. Bunun adı da cin yakmadır. Bazı sahtekarlar sende 7 cin var 6sını yaktım biri kaçtı der, buna sakın inanmayın. Bir insana bir tane cin musallat olabilir. Harici sözlere inanmayın yalandır.

Cin yakma işlemini gerçek bilen bir havas hocasının mutlaka huddemi olmalı huddemi olan bir havas hocasının mutlaka huddemi olmalı. Huddemi olan bir havas hocasının bir işlemi başlaması ve bitirmesi en geç 1 saat sürer. Onun haricinde yok efendim 7. okuyacağım 40. okuyacağım bunların tamamı yalandır. İnsanların şunu sormak akıllarına hiç gelmez: Hoca sen cini yakacağım diyorsun benim üzerimdeki cin niye kaçmıyor da hala senin yakmanı bekliyor? Benim cin mi deli yoksa sen mi delisin? Diye sormak akıllarına gelmez.

Gemi veya kayık nerede gider? Denizde. İşte işi bilen havas huddemli hoca da böyledir. Gemiyi getirip bir araziye koysanız gemi orada gider mi? Bu işte aynı böyledir. Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az. Ali Özcan Hoca Kula Kul Olmayın